De kosten van slechte communicatie bedragen € 24.000 per medewerker per jaar. We oefenen professionele gespreksvaardigheden zelden waardoor we vervallen in bestaande patronen terwijl wij zo veel kunnen leren van best practices.

Als spin off van de Universiteit Utrecht ontwikkelt DialogueTrainer simulaties met virtuele trainingsacteurs (immersief leren). Deze simulaties zijn gebaseerd op gevalideerde gespreksmodellen. Spelers zien direct hun scores en feedback. Docenten/trainers/L&D-specialisten krijgen via data en dashboards inzicht in de ontwikkelingen van (groepen) mensen.

DialogueTrainer slaat de brug tussen confusie en klaarheid.

Ervaar het zelf.