Kan er een match worden gemaakt tussen jouw talenten en de specifieke kenmerken van een job ?
Ja, sinds kort is dat mogelijk! Het Talentenpaspoort is sinds 2011 een zeer gewaardeerde online talenten-scan. Verdere analyses (i.s.m. de Universiteit Antwerpen)  op de sinds 10 jaar verzamelde data van Het Talentenpaspoort tonen nu aan dat iedere job kenmerkende talenten-scores heeft. Zo vormt het talentenDNA een empirische referentie om te bepalen in welke mate het natuurlijke potentieel van een persoon bij de job past. Een innoverende manier om te kijken naar (zij)instroom, loopbaanontwikkeling en uitstroom van medewerkers.