In deze workshop stelt Jirka Van Haegenborgh onze visie op coaching voor. Daarvoor nemen we eerst de definitie van coaching onder de loep om vervolgens de vijf pijlers waarop onze visie gebaseerd is, op een interactieve manier te vertellen. Ten slotte verwijzen we naar het boek Inspirerend Coachen van Jef Clement.