Iedereen hier is wellicht overtuigd van het belang van feedback, evaluaties, opleidingstrajecten, leren op afstand,… – dat is immers de opzet van deze beurs. Maar hoe integreer je ‘soft HR’ in jouw organisatie? Hoe zorg je ervoor dat het geen eenmalige inspanningen blijven, maar dat het structureel ingebed wordt? Hoe krijg je greep op alle doelstellingen van alle medewerkers, de te ontwikkelen competenties, gewenste opleidingen,… zodat je ze kan opvolgen, en waar nodig bijsturen?