Het is niet simpel voor diegene die ze ontwerpt, installeert, configureert en supporteert.

Het is en MOET simpel zijn voor ALLE gebruikers, zowel ter plekke als op afstand, eender waar in de wereld.

Je ziet en hoort tijdens deze sessie tips & tricks die het verschil maken tussen stress en succes.

Je krijgt eveneens inzicht in kosten en baten.