09u00 - 17u00


Arteveldehogeschool, Onderzoeks- en dienstverleningscentrum TACOO ‘Talenten en Competenties in Organisaties’     www.tacoo.be

Overzicht en toelichting bij diverse onderzoeken, projecten , producten, vorming en begeleiding vanuit het onderzoeks- en dienstverleningscentrum TACOO 'Talenten en Competenties in Organisaties '(http://www.tacoo.be). De kernthema's waarbinnen TACOO initiatieven ontwikkelt situeren zich op drie grote assen: personeel- en organisatie-ontwikkeling, samenwerking tussen organisaties en inclusief ondernemen. Onderzoeksresultaten, tools, websites,.. zijn ter beschikking.

Kernwoorden: teamontwikkeling, organisatieontwikkeling & change management, leadership en management development, pure learning, education & Research
Learning Tracks: Persoonlijke ontwikkeling, Coaching & Consulting, Pure Learning, Education & Research, Organisatieontwikkeling & Change management, Leadership & Management Development, Gezondheid & Welzijn, Teamontwikkeling & Locaties