Algemene voorwaarden

Door het registratieformulier te ondertekenen, verbinden bezoekers van de VOV-beurs zich ertoe de bepalingen van dit reglement na te leven, evenals elke nieuwe andere bepaling die in het belang van de vakbeurs door de organisator zou worden aangenomen.


Registratie

Bezoekers van de VOV-beurs dienen zich te registreren alvorens de beursvloer te betreden. Tot 12 november kunt u als bezoeker registreren via www.vovbeurs.be. Na 12 november kan er enkel nog geregistreerd worden aan de kassa en betaalt u €60 voor de beurs (40€ voor VOV-leden) of 350€ voor het internationaal congres (200€ voor VOV-leden).

Na uw voorregistratie ontvangt u automatisch een bevestiging per e-mail. Deze e-mail is tevens uw toegangsbewijs tot de VOV-beurs. Gelieve deze afgeprint mee te brengen en af te geven bij het onthaal.
Bezoekers krijgen een lanyard met badge die ze tijdens hun beursbezoek moeten dragen en die altijd en overal op de beurs zichtbaar dient te zijn. Bezoekersbadges zijn persoonlijk op naam en niet overdraagbaar.

Inschrijvingen voor workshops en inspiratiessessies

Workshops zijn voorbehouden voor bezoekers van de vraagzijde. Inschrijvingen voor workshops worden opgenomen in volgorde van ontvangst. Plaatsen zijn beperkt per sessie. U kan maximum voor 2 presentatiesessies inschrijven.

De inspiratiesessies op de beursvloer zijn vrij toegankelijk en vrij van inschrijving.

De learning lunch tables zijn enkel open voor inschrijvingen via vovbeurs@vov.be.

Publiciteit:

Tijdens uw beursbezoek is het niet toegestaan om…

  • in de gangpaden, de andere openbare delen van de beurshal, het congrescentrum, de parking, alsmede in een straal van een kilometer buiten de beurshal, folders of enig ander promotiemateriaal uit te delen, neer te leggen, op te hangen, uit te zenden of neer te zetten.
  • op enigerlei wijze geluidshinder of anderszins overlast te veroorzaken.
  • Decoratie, geluid en/of publiciteit die de belangen van derden zouden kunnen schaden zijn verboden en kunnen door de organisator ten allen tijde bij eenzijdige beslissingen verwijderd of verboden worden op kosten en risico van de aanbieder/bezoeker zonder dat deze enig verhaal kan laten gelden tegen de beslissing van de organisator.

Aansprakelijkheid

VOV lerend netwerk draagt geen enkele financiële of andere verantwoordelijkheid voor welke persoonlijke schade of welk letsel dan ook, noch voor mogelijk verlies of beschadiging van persoonlijke eigendommen tijdens een bezoek aan de VOV-beurs.

Respect ten aanzien van aanbieders en bezoekers

De VOV-beurs moet een aangenaam netwerkmoment kunnen zijn voor zowel aanbieders als bezoekers. Het respecteren van de hierboven vermelde richtlijnen draagt daartoe bij.