Alle aanbieders

Federgon

{pt:title} logo

Als Federatie van de HR-dienstverleners groepeert Federgon o.a. de private opleidingsbedrijven. Daarnaast vertegenwoordigt Federgon tevens de wervings-, search- en selectiebedrijven, de outplacementbedrijven, de uitzendbedrijven, de projectsourcingsbureaus, de interim managementbedrijven en de dienstenchequesbedrijven. Federgon is de federatie van alle sectoren actief op het vlak van het optimaal aanwenden van het Menselijk Kapitaal – Human Capital.

Kerntaken

Haar kernopdracht is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de Federgonsectoren door:
- deze sectoren te vertegenwoordigen en op te komen voor hun belangen;
- relevante omgevingsfactoren en ontwikkelingen te analyseren en te duiden;
- te zorgen voor een correcte beeldvorming over de sectoren bij bedrijven, werknemers, werkzoekenden, overheden, vakbonden en het grote publiek;
- initiatieven te nemen die de ontwikkeling van de sectoren ten goede komen;
- te waken over het respecteren van de wetgeving in de sectoren.

Dienstverlening
Federgon verstrekt tevens individuele dienstverlening aan haar leden. De dienstverlening van Federgon bestaat uit gericht advies, vorming en specifieke informatie over sociale, economische en juridische kwesties die betrekking hebben op de kerntaken (core business) van de aangesloten bedrijven. Federgon staat voor kwaliteit en professionalisme. Alle leden worden op een gelijkwaardige en professionele wijze behandeld.
De federatie bevordert de bedrijfsethiek in de Federgonsectoren en ondersteunt het maatschappelijk engagement en het respect voor de werkzoekenden, de werknemers en de klanten. De eigen profilering van de verschillende sectoren op dit vlak is een noodzakelijk gegeven in haar actie.

Contactpersoon: Leen Van den Brande
Adres: Havenlaan 86c bte 302 1000 Brussel
Telefoon: +32 (0)2 203 38 03
Fax: +32 (0)2 203 42 68
E-mail: .(JavaScript must be enabled to view this email address)
Website: http://www.federgon.be
Categorieën: