The Skein Company

The Skein Company helpt ingenieurs, wetenschappers en vakspecialisten meer marktgericht te denken en handelen. Dit via training en coaching.
Je kan bij ons terecht voor trainingen rond marktgericht innoveren, product management, product marketing, strategische marketing, nieuwe product lanceringen, vermarkten van innovatie…

https://skeincompany.com/

Contacteer VOV lerend netwerk

Tel. 03/454.59.70

Email: vovbeurs@vov.be