Pontis BV

Het Talentenpaspoort is een unieke en wetenschappelijk onderbouwde online tool om je WERKelijke talenten te ontdekken. Het Talentenpaspoort zorgt ervoor dat het benoemen van je WERKelijke talenten vanuit een objectieve referentie gebeurt en dat de medewerker én leidinggevende zich niet verliezen in een subjectieve beleving van wat de talenten van de medewerker zouden zijn.
NIEUW !! Op basis van onderzoek in samenwerking met de Universiteit Antwerpen (2021) kunnen we het talentenDNA van een functie ontrafelen. Het talentenDNA bevat de kenmerkende talenten-scores van de functie. Het vormt een empirische referentie om te kunnen bepalen in welke mate het natuurlijke potentieel van een persoon bij de functie past. Een doorbraak in de manier hoe we kunnen kijken naar (zij)instroom, loopbaanontwikkeling en uitstroom van medewerkers.

https://www.pontis.be

https://mytalentpassport.com

https://ourtalentdna.com

Contacteer VOV lerend netwerk

Tel. 03/454.59.70

Email: vovbeurs@vov.be

Meer info op www.vov.be