Moontrail

Betrek uw medewerkers, klanten of leden actief bij leerpaden met impact.

Een Belgische, veilige en gecentraliseerde software oplossing om medewerkers, klanten of leden actief te betrekken bij hun professionele leerervaringen en de impact ervan te meten.

De oplossing maakt het ook mogelijk om leermateriaal te creëren (authoring).

Moontrail staat voor betrokkenheid, impact en veiligheid.

www.moontrail.eu

Contacteer VOV lerend netwerk

Tel. 03/454.59.70

Email: vovbeurs@vov.be

Meer info op www.vov.be