HRD Academy

HRD Academy wil de referentie zijn in België en Nederland op het gebied van opleidingen voor trainers, coaches, HR professionals en leidinggevenden. We willen graag op internationaal niveau excelleren en een voorloper en trendzetter zijn in de opleidingsmarkt door innoverende en gespecialiseerde leeroplossingen aan te bieden met een heel hoog leereffect, verzorgd door de beste professionals op de opleidingsmarkt en gericht naar de hierboven opgesomde doelgroepen. We willen duurzaam ondernemen met respect en zorg voor: milieu en klimaat, mens en dier, iedereen waarmee we samenwerken en onze eigen waarden en normen.

https://www.hrdacademy.be/nl/home

https://www.linkedin.com/school/hrd-academy/

Contacteer VOV lerend netwerk

Tel. 03/454.59.70

Email: vovbeurs@vov.be

Meer info op www.vov.be