CareerCoach

CareerCoach® (soon to be TalentLogiQs) is een spin-off van de Universiteit Antwerpen.

We zijn leider in Career Intelligence en bieden oplossingen voor een geïntegreerd Talent Management, zodat organisaties en individuen samen kunnen groeien. Krijg zicht op de motivatoren, het potentieel en de risico’s in je talent pool en krijg concrete handvaten voor impact op je talent vraagstukken.

Onze oplossingen zijn evidence-based, bieden een helder beeld van het werknemersperspectief op de loopbaan, zijn ontwikkelingsgericht en gebaseerd op SaaS-technologie.

https://www.careercoach-network.com/

Contacteer VOV lerend netwerk

Tel. 03/454.59.70

Email: vovbeurs@vov.be