Boosting Human Capital in the 21st Century

Het project BHC21 wil bijdragen tot de ontwikkeling van efficiëntere en effectievere technische opleidingen voor laaggeschoolden. Daartoe ontwikkelt het project een generiek BHC21-opleidingsmodel dat:

(a) gebruik maakt van innovatieve leertechnologieën die toegepast worden door kleine en middelgrote (KMO’s) en

(b) nieuwe methodieken om laaggeschoolden te informeren en te motiveren over jobs in de industrie.

Het model wordt bottum-up ontwikkeld, via een proces van co-creatie waarbij bedrijven, cursisten, (publieke) tewerkstellingsorganisaties, kenniscentra en opleidingscentra betrokken zijn. De partners hebben de ambitie om enerzijds de laaggeschoolden te versterken met de juiste vaardigheden om jobs in de industrie aan te kunnen, anderzijds om een leercultuur bij de werkgevers teweeg te brengen.

Het resultaat van ons project zal een generiek trainingsmodel zijn dat de nieuw ontwikkelde motivatietechnieken en innovatieve leermiddelen integreert. Dit model wordt door de partners getest en gevalideerd in de dagelijkse praktijk. Aan de hand van een beslissingsboom kunnen bedrijven en opleidingscentra innovatieve leermiddelen op maat selecteren en integreren in hun eigen opleiding.

Het project werkt ook aan een nieuw competentieprofiel en een ‘train-the-trainer’-programma voor de instructeurs/mentoren die in de toekomst aan de slag zullen gaan met het generieke trainingsmodel.

http://bhc21.eu

Contacteer VOV lerend netwerk

Tel. 03/454.59.70

Email: vovbeurs@vov.be

Meer info op www.vov.be