Berenschot Belgium

– Berenschot Belgium heeft als HR-adviesbureau een passie voor de ontwikkeling van mensen en organisaties, met het realiseren van duurzame inzetbaarheid. Dit om sociale impact te realiseren en toekomstbestendige en wendbare organisaties te waarborgen. Deze focus op duurzame inzetbaarheid sluit naadloos aan bij onze visie op strategische personeelsplanning, well-being en loopbaanontwikkeling: Wij geloven dat er voor iedereen een plek bestaat, waar werken gelukkig maakt en succes vanzelfsprekend is. Het aantrekken, behouden en ontwikkelen van gekwalificeerde, gemotiveerde medewerkers vanuit een Employee Journey is essentieel voor elke organisatie om het hoofd te kunnen bieden aan de onzekere en steeds sneller veranderende omgeving. Wij kennen de dynamiek en spanningsvelden van een organisatie (zoals digitalisering/efficiency versus maatwerk/menselijke maat) als geen ander en weten wat dit vraagt van individuele medewerkers. Vanuit de aanpak van Berenschot Belgium gaat de aandacht primair uit naar de talenten én kwaliteiten van deelnemers: wij kijken naar iemands wendbaarheid, ontwikkelvermogen én naar de persoon achter de medewerker. Talentgericht werken levert immers positieve energie, productiviteit én werkplezier op voor medewerkers en is een voorspeller voor werksucces. Bovendien draagt het bij aan de omslag naar een wendbare en flexibele organisatie.

https://www.berenschot.be/

https://www.berenschot.be/nl/human-capital/loopbaancoaching

https://www.berenschot.be/human-capital

Contacteer VOV lerend netwerk

Tel. 03/454.59.70

Email: vovbeurs@vov.be

Meer info op www.vov.be