Bedenk

Bedenk is een innovatiebureau dat zich specialiseert in medewerker-gedreven of participatieve innovatie. Wij geloven dat de sleutel tot innovatie en verandering aan de binnenkant zit, bij uw medewerkers.

Medewerker-gedreven innovatie heeft als meerwaarde dat:
– u de collectieve intelligentie van uw organisatie mobiliseert en zo tot betere oplossingen komt
– deze oplossingen beter passen bij het dna van de organisatie
– het engagement en intrapreneurship van de medewerkers substantieel verhoogt
– het draagvlak voor change & innovatie vergroot en daarmee de kans op een succesvolle uitrol

We ondersteunen organisaties in België en Nederland door:
– Begeleiding van concrete innovatieprocessen
– Training van medewerkers, teams en leidinggevenden
– Assessment van de innovatiecultuur en begeleiding van het complete transformatieproces

http://www.bedenk.be/nl/home

http://vantankernaarspeedboot.com

Contacteer VOV lerend netwerk

Tel. 03/454.59.70

Email: vovbeurs@vov.be

Meer info op www.vov.be