BDO

Al jaren volhardt de Belgische arbeidsmarkt in de paradox dat de vraag naar talent het aanbod overstijgt. Uit recent onderzoek blijkt zelfs dat zowat een kwart van de Belgische werkgevers hun opstaande vacatures maar moeilijk krijgt ingevuld. Klassieke rekruterings- en selectiemodellen voldoen niet meer. Veel talent zit verborgen in uw eigen bedrijf. Efficiënt talentmanagement komt er dus in eerste instantie op neer om alle talent en competenties binnen uw bedrijf of organisatie in kaart te brengen. Samen met de loopbaanpaden en opleidingsnoden. “Developing talent is business’s most important task – the sine qua non of competition in a knowledge economy.”

Doeltreffend talentmanagement begint met de juiste screening. Welke competenties heeft uw bedrijf of organisatie in huis? Zaak is dus om de competenties te (her)kennen, permanent te ontwikkelen en bij te sturen – op maat van uw onderneming. Of u daarvoor de gespecialiseerde tools, kennis en wetenschappelijk onderbouwde technieken in huis hebt, is weer een andere vraag. Wij hebben die alvast wel. Het is het talent en de kracht van onze teams van BDO Human Capital en BDO Ideas at Work. Met een jarenlange ervaring en track record in de meest uiteenlopende organisaties screenen en ontwikkelen onze specialisten de competenties van uw medewerkers en (toekomstig) leidinggevenden.

Onze aanpak in een notendop :

1. In kaart brengen van de noodzaak tot ontwikkeling van medewerkers. Dit kan door het in kaart brengen van de competenties, de motivatie en het groeipotentieel van werknemers. Daartoe passen we verschillende technieken (interviews, simulatieoefeningen, tests, een 360 graden bevraging,…) toe. Goede kennis van de organisatie, het team, …. en de specifieke verwachtingen van daaruit zijn cruciaal. Vandaar dat we voor een goed begrip van de ontwikkelnoden het essentieel vinden ook te kunnen afstemmen met de directe omgeving van de medewerkers met focus op volgende vragen : Welke zijn de doelstellingen van het ontwikkeltraject, welk ander gedrag moet een medewerker stellen na het volgen van zijn training/development traject?

2. Het ontwikkelen en aanscherpen van talenten gebeurt op een pragmatische manier en in functie van de groeistrategie van uw onderneming. Iedere traject is opgezet aan de hand van een blended learning benadering, waarbij we een combinatie van verschillende leermethoden en principes hanteren, o.a. business games, coaching, trainingen, e-Learning, workshops, literatuur doornemen, interactieve oefeningen, … Op die manier streven we naar een maximale integratie in de praktijk en return van de opleidingsinvestering.

Permanent en op maat ontwikkelen van uw medewerkers is positief voor iedereen: uw bedrijf (hogere productiviteit), de medewerkers (gemotiveerd), de klanten (betere service), de aandeelhouders (sterkere resultaten)…

https://www.bdo.be/nl-be/diensten/advisory/human-capital

https://www.bdo.be

Contacteer VOV lerend netwerk

Tel. 03/454.59.70

Email: vovbeurs@vov.be