Antwerp Management School

Antwerp Management School is al 60 jaar koploper op het vlak van innovatie, transformatie, ondernemerschap en ecosystemen met aandacht voor mens en maatschappij. In die 60 jaar is onze ambitie niet veranderd. Onze slagzin vat samen waar we voor staan: ‘Opening minds to impact the world’, waarbij we blijven inzetten op onze drie kernwaarden: een global mindset, maatschappelijk bewustzijn en kritische reflectie.

We nodigen je van harte uit om te kiezen voor AMS als jouw partner in levenslang leren.

https://www.antwerpmanagementschool.be/

https://www.antwerpmanagementschool.be/programmas/opleidingen-voor-ervaren-professionals

Contacteer VOV lerend netwerk

Tel. 03/454.59.70

Email: vovbeurs@vov.be