09u00 - 17u00


Arteveldehogeschool, Artevelde Hogeschool

Overzicht en toelichting bij diverse onderzoeken, projecten , producten, vorming en begeleiding vanuit het onderzoeks- en dienstverleningscentrum Talenten en Competenties in Organisaties (http://www.tacoo.be).

Kernwoorden: teamontwikkeling, organisatieontwikkeling & change management, leadership en management development, pure learning, education & Research
Learning Tracks: