Alle aanbieders

Vlaamse Vereniging Caycediaanse Sofrologen vzw

{pt:title} logo

Als VVCS stellen wij ons als DOEL sofrologie bekendheid te geven. Via gezamelijke projecten en het delen van kennis en praktijkervaring willen we éénduidig en duidelijk naar buiten treden met de sofrologie. De Vlaamse Vereniging promoot de sofrologie als studiegebied, als training en als werkdomein van individuele sofrologen. Zie onze website: www.vlaamsesofrologen.be

Binnen het VLAAMSE LANDSCHAP van de sofrologie neemt de vereniging een autonome en objectieve plaats in ten opzichte van de verschillende scholen. Zij stimuleert de samenwerking tussen de scholen en de individuele sofrologen.

INTERNATIONAAL is de vereniging erkend door Sofrocay, de Internationale Academie voor Caycediaanse Sofrologie. De vereniging moedigt het volgen van opleidingen, georganiseerd door Sofrocay aan. (www.sofrocay.com)

Sofrologie of de studie van het bewustzijn … East meets West … een synthese van kennis en kunde … een filosofie, een training ter versterking van een positieve levenshouding en een verbeterd evenwicht tussen lichaam en geest. Via ademhalings-, concentratie- en ontspanningsoefeningen beleef je je lichaam en leer je ook luisteren en stil te staan bij je persoonlijke waarden en diepste drijfveren. Sofrologie kan zowel via groepssessies als individueel gevolgd worden.

Ter info: naar verluidt zouden er vandaag in ons land alleen al 19.000 mensen met een burn-out te kampen hebben. We mogen dit probleem dan ook niet onderschatten. Psychische problemen zijn steeds vaker de reden voor afwezigheid op het werk en voor het afhaken van mensen. Neem stress ernstig en geef aandacht aan deze problematiek … Sofrologie kan u hierbij preventief helpen en zo absenteïsme en personeelsuitval voorkomen. Een win-win-situatie dus: zowel voor werknemer als voor werkgever!

Contactpersoon:
Adres: Ferd. Verbieststraat 33 2030 Antwerpen
Telefoon: +32 (0)3 542 04 97
E-mail: .(JavaScript must be enabled to view this email address)
Website: http://www.vlaamsesofrologen.be/
Categorieën: Persoonlijke ontwikkeling, Coaching & Consulting, Gezondheid & Welzijn