Alle aanbieders

SKAN Performance Management

{pt:title} logo

SKAN Performance Management is een gedreven trainings- en adviesbureau, opgericht in 1986, met als werkterreinen opleiding, coaching en consultancy.
De structuur van ons team richt zich erop om samen met de klant-partner zeer flexibel een naar maat opgebouwde aanpak uit te werken. Daartoe worden projectmatige teams voor elke opdracht samengesteld: met specifieke en elkaar aanvullende competenties dragen we samen het project zodat duurzame resultaten bereikt worden voor elke opdracht die ons toevertrouwd wordt.
Inzet en betrokkenheid, het blijven ontwikkelen van de eigen competenties binnen het team en het samenwerken met externe ad hoc competenties, verzekeren de flexibiliteit, het professionalisme en de kwaliteit van onze dienstverlening.
Wij zijn “weg” van groei en streven ernaar om vanuit een hecht partnership dit proces te prikkelen, aan te sporen, toe te juichen en te bestendigen. De 'WEG VAN GROEI' vertalen we in een leeraanpak die verder gaat dan een one-shot formeel opleidingsmoment. Via ontwikkelingsacties, bestaande uit diverse bouwstenen in gevarieerde leervormen, stimuleren we de groei van mensen, vanuit de diep gewortelde overtuiging dat we slechts een klein deel van ons potentieel gebruiken.
We streven ernaar om trajectmatig te werken en de leercurve te maximaliseren door een combinatie van:
• Formeel en informeel leren in al zijn facetten (Education)
• Ervaring opdoen in de dagelijkse realiteit (Experience)
• Uitwisseling met anderen (Exchange)

Contactpersoon: Elke Persyn
Adres: Technologielaan 11 3001 Heverlee
Telefoon: 016295700
Fax: 016295701
E-mail: .(JavaScript must be enabled to view this email address)
Website: http://www.skan.be
Categorieën: